Equip

 

L’equip humà de l’Hospital Veterinari Molins està format per veterinaris, auxiliars veterinaris, administratius , personal que desenvolupa tasques de gestió i personal de manteniment i neteja.

 

VETERINARIS

Jordi Manubens, fundador i director mèdic actual de l’Hospital Veterinari Molins, s’ha envoltat d’un gran equip de veterinaris amb molt d’ interès pel coneixement i respecte pels animals, per crear la plantilla actual del centre. Hi tenen cabuda veterinaris de les diferents especialitats, des de professionals amb llarga experiència fins a veterinaris més joves amb gran interès per les noves actualitzacions veterinàries, per així oferir un servei complert als nostres pacients. L’estudi, la formació i les estades a d’altres centres de prestigi internacional són el pal de paller del nostre centre, per poder millorar i prestar millors serveis.
 
AUXILIARS VETERINARIS
L’equip d’auxiliars veterinaris s’encarrega que els nostres pacients es trobin lo més còmodes possibles, essent el benestar de les mascotes ingressades el seu principal objectiu, sense oblidar la constància en la realització dels controls i tractaments. Tenen una gran dedicació als animals ingressats tractant-los amb cura i tendresa, essent capaços de manipular i tractar les diferents espècies d’animals que es poden presentar al nostre hospital. Hi ha auxiliars amb especial dedicació a les especialitats veterinàries, ajudant així els veterinaris de cada secció.
 
PERSONAL ADMINISTRATIU , DE GESTIÓ, MANTENIMENT I NETEJA
 
Per poder realitzar correctament la tasca veterinària, és imprescindible la inestimable ajuda tant del personal administratiu, com del de gestió, que s’encarreguen que l’hospital pugui funcionar correctament, mitjançant l'arxiu i manteniment de les històries clíniques, l’atenció al client i el subministrament de materials. El personal de manteniment i neteja són cabdals perquè l’hospital, que esta obert 24 hores, pugui funcionar correctament i oferir el millor servei a les mascotes.