Etologia

QUÈ ÉS L’ ETOLOGIA CLÍNICA?

L’etologia és la ciència que estudia el comportament animal. Ens proporciona les eines necessàries per ajudar a resoldre els conflictes emocionals que pateixen els nostres animals de companyia i que al final alteren tot l’equilibri de les relacions socials. Aquestes relacions  inclouen tant les intraespecífiques (entre animals de la mateixa espècie) como interespecífiques (entre animals de distinta espècie o de la relació amb les persones). Les interaccions socials es poden donar dins de la llar, durant el passeig  o les visites a l’hospital veterinari.

Començant per un passeig incòmode per les estirades de la corretja, els lladrucs interminables quan surten al jardí, destrosses a casa mentre no hi som, gats que deixen de fer servir la seva safata d’eliminació, fins animals que ataquen a altres animals o fins i tot a persones… són exemples de problemes de conducta, que es poden intentar solucionar. Quan apareix qualsevol comportament que ens resulta molest, cal consultar a un especialista per si es tracta realment d’un problema de conducta o forma part d’un comportament espècie específic. En moltes ocasions, no només ens provoquen malestar a nosaltres, si no que es pot tractar d’una patologia que presenta la nostra mascota que pot comprometre el seu benestar.

La figura principal dins del camp de l’etologia és l’etòleg. Al nostre hospital,  el veterinari etòleg, combina la figura d’un veterinari i la d’un especialista del comportament animal. Aquesta combinació pot ser  molt important, perquè tant l’estat de salut, com els canvis de comportament poden anar relacionats. Només un veterinari etòleg podrà prescriure medicacions pel tractament de certes patologies.

Una altre figura que col·labora i que complementa el treball de l’etòleg, és el de l’educador caní. Ajuda al propietari a realitzar la part pràctica necessària per al tractament pautat. Ensenya tan a propietaris com a mascotes, els mecanismes per poder resoldre els conflictes que es poden donar en el dia a dia que formen part del problema de conducta.

Per últim no oblidem, que basant-nos en la etologia, podrem prevenir problemes de conducta en els nostres animals.

 

LA VISITA D’ETOLOGIA: PREGUNTES FREQÜENTS

En què consisteix?
Podríem descriure-la com l’entrevista que realitzarà l’etòleg, acompanyat en moltes ocasions de l’educador caní, amb la intenció de recollir tota la informació necessària per a intentar arribar a un o varis possibles diagnòstics del problema. S’inicia el tractament que es consideri oportú, normalment basat en pautes per a aplicar a casa i dins del seu àmbit social.

Quan temps  pot durar?
Normalment les visites d’ etologia duren una hora aproximadament, però el temps pot variar depenent del problema en si o de la informació que es pugui obtenir sobre l’animal i la relació amb ell. És important disposar del temps necessari per recopilar la màxima informació de la vida de l’animal i la relació amb el seu entorn i família.

 

Qui ha de venir?
Si fos possible hauríem buscar un dia en el que puguin assistir el major número de membres de la llar o de persones, que encara que no visquin amb ell, tinguin una relació molt estreta o siguin testimonis dels incidents que han causat la  consulta etològica.
Sempre que es pugui, haurien de venir també els animals implicats en el problema, però ho evitarem si això pogués provocar un empitjorament de la situació o si li pogués provocar molt estrès.

Es poden realitzar visites a domicili?
No hi ha cap problema per realitzar les visites d’etologia al domicili familiar. En algunes ocasions, segons el problema del que es sospiti per part de l’etòleg, podria ser recomanada per part del professional, ja que la informació obtinguda pot ser més eficaç per al futur tractament de l’animal.

Només he de venir un cop?
Segons la patologia que presenti l’animal, la capacitat de desenvolupar els canvis pautats per l’etòleg, el temps disponible per a la realització dels exercissis o inclús de la necessitat de intervenció de l’educador caní, això pot variar.
Durant la primera sessió s’indiquen una sèrie de pautes per aplicar a l’entorn de la seva mascota com part principal del tractament i unes revisions, al centre o via telefònica, per a seguir l’evolució del cas.

Haurà de prendre medicació?
Existeixen medicaments que ajuden en el tractament de problemes de comportament, però hem de ser conscients de que el uso d’aquests, sense la realització d’unes bones pautes i inclús de sessions de treball amb l’educador caní, no resoldran el problema por si sols.
El veterinari etòleg receptarà fàrmacs si ho creu necessari explicant els motius d’aquesta medicació, sempre com a part d’un tractament global.
També existeixen tractaments amb  feromones, nutracèutics i altres alternatives que es valoren de forma individual a cada cas.

L’EDUCADOR CANÍ

L’educador caní té  coneixements del comportament del gos, i coneix les tècniques necessàries per realitzar la part més pràctica del tractament pautat per part de l’etòleg per a ajudar a la nostra mascota:

  • Classes de cadells :  ens ajudaran a conèixer millor les conductes naturals del nostre gos i la seva integració en la nostra llar, des de la seva arribada durant els seus primers mesos de vida.

PRÒXIMES DATES PREVISTES

  • Ensinistraments: que es poden dividir en:
  1. Ensinistraments en grup:   recreem un entorn similar al que el nostre gos es pot trobar durant la seva vida quotidiana. L’ educador facilita les correccions oportunes i la presencia de més gossos i persones, la socialització necessària per l’animal. Aquests grups són reduïts garantint així el tracte oportú a cada família.

PRÒXIMES DATES PREVISTES

  1. Ensinistraments individuals:  aquests ens ofereixen la possibilitat d’incloure a tots els membres de la família en unes sessions basades en el joc i les recompenses alimentaries, que busquen tenir un major control de l’animal i un vincle més estret amb ell. Sempre amb educació en positiu els intentem ensenyar unes ordres bàsiques per a facilitar la interacció de la mascota amb el propietari.
  •  Modificació de conducta:  després de fer la visita d’etologia pertinent, podem necessitar la figura de l’educador caní, el qual mitjançant aquestes sessions, utilitzarà les tècniques oportunes, per poder resoldre el problema de conducta del seu gos de la forma més ràpida, còmoda i segura, segons les pautes establertes por l’etòleg.

 

No hem d' oblidar que a vegades, ja sigui per recomanació del professional o per necessitat de la família, es poden realitzar sessions amb l’educador caní a domicili.