Instal·lacions

 

L’hospital Veterinari Molins disposa: