Dermatologia

La Pell és un òrgan que fa de barrera entre l’animal i l’ambient. Representa el 24% del pes en un cadell i el 12% en un gos adult. Les malalties de la pell, en molts casos poden ser un reflexe d’ una malaltia sistèmica o bé ser el resultat d’un dany causat per factors externs.

La pell està formada per estructures que s’encarreguen de diferents funcions, com ara la protecció, la regulació de la temperatura, pigmentació, accions antimicrobianes i percepció del calor, el fred, el dolor i la picor. Quan aquesta pell està danyada, és tan important fer un tractament “in situ”, com tractar la malaltia primària, en el cas que existeixi i s’hagi pogut diagnosticar.

La neteja de la pell és important, especialment quan hi ha una patologia que l’altera, aplicant xampús antiparasitaris, antiseborrèics, antibacterians o antimicòtics o bé per controla la pruïja, en funció del diagnòstic fet prèviament.

La pell es pot veure també alterada per dèficits alimentaris i a la vegada, hi ha factors nutritius que ajuden en el tractament de les diferents patologies, com al·lèrgies , malalties autoimmunes i alteracions de queratinització.

L’Hospital Veterinari Molins, posa a la seva disposició l’equip humà , els seus mitjans i coneixements, per arribar al diagnòstic i posterior tractament de totes aquestes malalties, que en molts casos suposen un problema crònic i que comporta un treball en equip del veterinari i del propietari del pacient.

Preparant la visita

Hi ha certes medicacions que poden alterar els resultats o percepció de la patologia cutània del pacient, també certs aliments o premis que subministrem a les nostres mascotes.

 A l’hora de realitzar la visita, els recomanem:

  1.  Dur anotats tots els fàrmacs, tipus d’alimentació i/ o productes complementaris que pren el seu animal. 
  2.  No banyar els animals com a mínim les 72 hores prèvies a la cita veterinària.
  3.  No netejar les oïdes dels pacients 24 hores abans de la cita (sempre que sigui una primera visita).
  4.  Portar anotades les medicacions, alimentació i productes d’higiene que fem servir en el pacient.
  5.  Dejú previ a la cita. No donar aliments passades les 12 de la nit, del dia previ a la cita, excepte si el seu animal és diabètic.