Instal·lacions

Les portes de l'Hospital Veterinari Molins estan obertes tots els dies de l'any, les 24 hores del dia, per atendre la mascota en cas de qualsevol emergència. Les nostres instal·lacions veterinàries ofereixen una àmplia sala d'espera que permet esperar simultània a diferents pacients, tant a l'interior com a l'exterior.
Les nostres consultes estan adaptades a qualsevol necessitat, permetent l'atenció de qualsevol pacient, la comunicació de resultats o processos que requereixin més intimitat.
Un ampli espai diàfan permet l'exploració i la manipulació de gossos de diferents mides.
Mitjançant un triatge mèdic identifiquem les necessitats primàries dels nostres pacients, solucionant-les d'acord amb els requisits de cada urgència rebuda.
D'acord amb un maneig "Cat friendly", disposem d'una consulta felina, diferenciada i adaptada per a aquesta espècie, essencial per disminuir l'estrès durant les visites.
Així mateix, responent a les necessitats ambientals d'aquesta espècie, disposem d'una àmplia zona d'hospitalització diferenciada on múltiples estades separades responen a les necessitats pròpies de cada pacient.
Una àmplia zona d'hospitalització ens permet la distribució de pacients ingressats, en sales diferenciades, que responen a les necessitats de cada ingrés
L'hospitalització per a gossos proporciona boxes de diferents mides, adaptant-se al millor confort que puguin necessitar.
Una àmplia zona d'hospitalització per a animals exòtics permet la distribució de pacients ingressats, responent a les necessitats pròpies de cada espècie.
Disposem de servei de diagnòstic per la imatge, equipat amb la tecnologia més puntera, on comptem amb un equip de Raigs X d'imatge digital instantània i un ecògraf d'última generació dotat de diferents sondes.
Comptem amb un equip de tomografia axial computeritzada (TAC) i un equip de ressonància magnètica. Tot això ens permet obtenir imatges internes anatòmiques de les mascotes, fins i tot poden generar imatges tridimensionals d'òrgans, ossos i teixits.
Amb un ampli prequiròfan i dos quiròfans adaptats a les necessitats de qualsevol cirurgia i intervenció, garantim la màxima esterilitat, permetent el seguiment instantani de les cirurgies.
Un laboratori veterinari complet, equipat amb equips tècnics de darrera generació, ens permet obtenir informació immediata de diferents tipus de mostres, garantint resultats i diagnòstics més precisos i immediats.
Gràcies a la nostra centraleta telefònica, gestionem l´agenda d´especialistes i serveis veterinaris, mantenint una comunicació constant amb els propietaris i els nostres companys veterinaris.