Medicina Interna

La unitat de medicina interna de l'Hospital Veterinari Molins diagnostica i tracta les malalties dels òrgans interns de gossos i gats com poden ser els problemes del sistema digestiu, urinari, endocrí ,immunes i hemàtics.

S'encarrega de desenvolupar i atendre els pacients de les següents àrees:

Endocrinologia

L'endocrinologia és l'estudi del sistema endocrí, que consisteix en les glàndules tiroides, les glàndules adrenals, el pàncrees, l'hipotàlem i la glàndula pituïtària (regions del cervell secretores d'hormones). Les malalties hormonals més comuns que els nostres veterinaris han de tractar són la diabetis mellitus, hiper (malaltia de Cushing) i hipoadrenocorticismo (malaltia d'Addison), hiper i hipotiroïdisme.

Gastroenterologia

La gastroenterologia és l'estudi del sistema gastrointestinal, que inclou l'esòfag, estómac, intestí prim i gruixut, fetge, vesícula biliar, i pàncrees.

Es realitzen diferents estudis del pacient incloent analítiques (de sang, femta i altres espècimens com bilis ...) i diferents proves d'imatge segons cada presentació particular.

Malalties Infeccioses Sistèmiques

Incloem dins de les malalties infeccioses aquelles produïdes per virus, bacteris, fongs i paràsits. La unitat de Medicina interna s'encarrega de tractar totes aquelles que produeixen una simptomatologia sistèmica.

Malalties víriques com la Parvovirosis dels cadells, el borm o els calicivirus felins, les malalties parasitàries com la erlichiosis o leishmaniosi, les fúngiques com les aspergil·losi o cryptococosis, són diagnosticades, tractades, i controlades pels veterinaris d'aquesta unitat.

 

 

Nefrologia

La nefrologia s'encarrega de l'estudi dels ronyons. Les malalties renals tant agudes com cròniques són diagnosticades, tractades i controlades en el nostre centre pels veterinaris d’aqueta especialitat.

Els animals posseeixen 2 ronyons que es troben a l'abdomen, prop de la columna vertebral. S'encarreguen de filtrar productes de rebuig, medicacions, i toxines de la sang, per eliminar-los en l'orina. Els ronyons sans poden concentrar o diluir l'orina en funció del grau d'hidratació i de les necessitats del animal. També regulen la pressió sanguínia i produeixen algunes hormones.

Quan els ronyons fallen, els productes de rebuig s'acumulen en la sang del pacient produint toxicitat. El tractament mitjançant fluidoteràpia pot ajudar al ronyó a recuperar la seva activitat, encara que en ocasions són aconsellables tractaments més agressius com la diàlisi.

A l'hospital Veterinari Molins podem oferir 2 tipus de diàlisi:

• Tècniques de reemplaçament renal contínua

• Diàlisi peritoneal: elimina toxines mitjançant la introducció de líquid a l'abdomen.

La urologia s'encarrega de l'estudi de les vies urinàries (bufeta i uretra). Es proveeix de proves diagnòstiques com ara anàlisi de mostres sanguínies i urinàries, i proves d'imatge (ecografies, cistografies ...) per poder arribar a un diagnòstic. Les alteracions més freqüents solen ser: càlculs urinaris, infeccions urinàries, pòlips, urèters ectòpics, tumors ...

Hematologia

S'encarrega de diagnosticar i tractar les malalties que afecten les cèl·lules sanguínies. Aquestes patologies poden ser de producció o fabricació de les cèl·lules (anèmies ..) o bé de funcionament de les mateixes (certes cuagulopaties ...).

Per poder diagnosticar-les serà necessària la realització d'anàlisis sanguinis, citologies, certes proves complementàries, i en funció de cada cas fins i tot biòpsies de medul·la òssia, ganglis limfàtics....

L'hospital disposa d'unitats de sang per realitzar transfusions a aquells pacients que ho necessitin.

Oncologia

L'oncologia s'encarrega d'estudiar i tractar el càncer. El nostre principal objectiu és diagnosticar i tractar el càncer per proporcionar la millor qualitat de vida possible a les nostres mascotes. Per poder fer això possible, pot ser que la seva mascota s'hagi de sotmetre a tractaments quirúrgics i / o quimioteràpics, així com controls amb proves hematològiques i d'imatge.