Medicina preventiva

Què és la medicina preventiva?

Medicina preventivaLa medicina preventiva és la part de la medicina veterinària que s'encarrega de la prevenció de malalties a través d'un conjunt d'actuacions i pautes mèdiques veterinàries. La seva finalitat és actuar abans que aparegui una malaltia o prevenir complicacions en malalties ja diagnosticades.

És important en qualsevol etapa de la vida de l'animal, encara que requereix una atenció més gran en pacients geriàtrics o sènior, ja que a aquestes edats és més freqüent trobar determinades alteracions.

La detecció i el tractament de la patologia a estadis molt precoços augmenta les possibilitats d'èxit.

Alhora, la medicina preventiva té la finalitat de proporcionar informació addicional al propietari perquè pugui reconèixer canvis a la seva mascota que puguin ser indicatius de possible inici de malaltia.

 

Per què és important la prevenció?

 

La prevenció té com a objectiu reduir la probabilitat de l'aparició de la malaltia o impedir o controlar la seva progressió.

Una correcta prevenció permet protegir abans que la malaltia s'instauri, detectar patologies sense simptomatologia clínica i poder-les tractar en fases inicials.

 

 

 

Quins beneficis té la medicina preventiva?

Afavoreix la protecció davant de certes malalties i permet millorar el pronòstic quan s'ha pogut tractar la patologia a l'estat inicial.

Una medicina preventiva de qualitat sovint té un cost econòmic inferior al tractament de la patologia ja en estat avançat.

 

Actuacions mèdiques preventives realitzades al nostre centre:

  • Plans de vacunació i desparasitació interna i externa
  • Cirurgies preventives - esterilització, gastropèxies assistides per laparoscòpies, etc... . Cirurgies preventives més específiques : correcció de la síndrome braquiocefàlica, etc
  • Salut bucodental: La malaltia periodontal és una de les més freqüents, principalment a partir dels dos anys i en races petites. És important donar la informació al propietari de totes les possibles complicacions que comporta i els beneficis del tractament.
  • Detecció primerenca de malalties específiques - Leismaniòsi: malaltia transmesa per un mosquit (flebotom), sent molt important la detecció precoç per poder tractar-la en fases inicials. Se'n pot disminuir la incidència mitjançant l'ús de determinades pautes vacunals i l'ús de productes comercials específics. - Malalties cardiovasculars.
  • Nutrició veterinària per aconseguir unes pràctiques alimentàries adequades i reduir el risc de malaltia, millorar el benestar i augmentar la longevitat de la mascota
  • Valoració d'una condició corporal correcta.