Neurologia

neurologia@hvmolins.com

L’equip de neurologia de l’Hospital Veterinari Molins s’encarrega del diagnòstic i tractament d’aquelles malalties que afecten al sistema nerviós de la seva mascota, ja siguin d’origen central (encèfal i medul·la espinal) com d’origen perifèric (nervis perifèrics, unió neuromuscular i músculs).

       La visita neurològica

Alguns dels símptomes que el poden fer sospitar  que la seva mascota té un problema neurològic son:

 • la dificultat o l’absència del moviment d’una o més extremitats
 • la incoordinació de moviments
 •  inclinacions estranyes del cap
 • la pèrdua de l’equilibri
 • tremolors i/o convulsions
 • canvis de l’estat mental de la seva mascota.

Si la seva mascota presenta algun d’aquests símptomes  es realitzarà una primera visita de neurologia durant la qual es realitzarà un examen físic complet i una avaluació de l’estat neurològic de la seva mascota. En el cas de que el problema sigui episòdic, si vostè pot portar una gravació, les imatges poden ser de gran ajuda. Amb aquesta avaluació l’especialista podrà localitzar quin és l’origen de la lesió que produeix els símptomes que té la seva mascota i decidir quines són les proves a realitzar més adients en el seu cas en particular.

    Proves complementàries

Per realitzar correctament un diagnòstic el nostre equip compte amb les instal·lacions i l’equipament necessari per realitzar proves bàsiques com analítiques, radiografies simples i ecografies. Aquestes proves són necessàries tant per diagnosticar malalties sistèmiques que poden produir simptomatologia neurològica (p. Ex. Shunt portosistèmic), però que també es poden realitzar com a protocol preanestèsic per valorar l’estat general de la seva mascota de cara a realitzar proves sota anestesia.

En el cas que els resultats d’aquestes proves siguin correctes el nostre equip té la possibilitat de realitzar proves més encaminades a detectar un problema purament neurològic. Aquestes proves són:

 • mielografia: radiografies de la columna vertebral amb la utilització d’un contrast que ens serveix per ressaltar la presencia de lesions medul·lars.
 • la tomografia axial computada (TAC): que ens permet el diagnòstic d’hernies discals, lesions vertebrals i neoplàsies o altres lesions encefàliques que causin desplaçament del teixit cerebral.
 • mielo-TAC: combinació de les dues tècniques anteriors que ens aporta més definició en el diagnòstic de les lesions medul·lars.
 • anàlisis del líquid cefaloraquidi (LCR): és l’anàlisi del líquid que envolta el sistema nerviós, que ens pot ajudar sobretot en el diagnòstic de problemes inflamatori-infecciosos.
 • ressonància magnètica (RM): ens dona més definició en els teixits tous, tant en el encèfal com  en la medul·la espinal, per poder diagnosticar problemes vasculars, inflamatori-infecciosos, neoplàsies, ...
 • Electromiografia i velocitats de conducció nerviosa.

 

       Tractament

Un cop es té un diagnòstic es necessari plantejar un pla de tractament.  Normalment aquest s’inicia en les instal·lacions del nostre centre que compten amb l’equipament i el personal necessari. Aquest varia àmpliament segons el tipus de patologia. Els diferents tipus de tractament inclouen:

 

 • tractament farmacològic: contra el dolor, antiinflamatori, antiepilèptic, ...
 • tractament quirúrgic: el nostre equip compta amb neurocirurgians capaços de realitzar hemilaminectomies, foraminectomies, slots ventrals, hemilaminectomies cervicals, laminectomies, corpectomies, craniotomies, ....
 • repòs

       

        Control de l’evolució

La majoria de problemes neurològics,  al tenir una recuperació relativament lenta, pot variar des de un mes fins a convertir-se en crònics,  es recomanarà segons el cas la realització de revisions periòdiques amb el nostre equip de neuròlegs o amb el seu veterinari habitual.

        Que és una urgència neurològica?

Una urgència neurològica és aquella situació en la que és molt important acudir ràpidament al centre veterinari. Aquestes són:

 • un animal que pateix varies crisis convulsives en molt poc temps o té una crisi molt llarga (més de 5 minuts)
 • un animal que de manera sobtada comença a perdre l’equilibri i a inclinar el cap cap a un costat.
 • un animal amb un traumatisme al cap o a la columna vertebral (accidents, caigudes, atropellaments, etc)
 • un animal que de forma sobtada deixa de tenir mobilitat voluntària en les extremitats posteriors o en les quatre extremitats