Política General de Privacitat

1.- Introducció

El dret a la intimitat, particularment en relació a la protecció de dades personals, és un dels valors de CONSORCI VETERINARI SL  (d'ara endavant, Hospital Veterinari Molins), que es troba recollit en el nostre Codi Ètic.

L'objectiu d'aquesta política és explicar-vos com Hospital Veterinari Molins tractarà les dades personals que puguin ser recollides a través de la seu web i dels diferents formularis que puguin trobar-se a www.hvmolins.com. Les vostres dades personals seran tractades de manera confidencial i solament per a aquelles finalitats que hagueu consentit, tal com s'explica a continuació en la present Política General de Privadesa i en cadascuna de les Polítiques de Privadesa específiques dels diferents formularis.

 

2.- Compromís amb la privadesa

Hospital Veterinari Molins està plenament compromesa amb el compliment de la normativa, del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) de la Unió Europea i la normativa relativa a la protecció de dades de caràcter personal vigent a cada moment, sent un objectiu prioritari per a Hospital Veterinari Molins per tal de protegir les dades de els visitants de la web.

Per això, Hospital Veterinari Molins ha pres la determinació d'implementar els següents principis, essent la privadesa, la disponibilitat i la integritat de les dades personals, les bases sobre les quals es configuren tots els tractaments:

 • La transparència en el tractament de dades és una de les nostres prioritats, per la qual cosa sempre que recavem dades personals vostres, us informarem degudament en la política de privadesa corresponent de les finalitats d'aquest tractament.
 • Sempre tractarem només les dades que siguin estrictament necessàries per dur a terme els tractaments informats.
 • Mai us obligarem a proporcionar dades personals, tret que realment siguin necessàries per atendre les vostres consultes o prestar-vos el servei que, si s'escau, ens sol·liciteu.
 • Sempre que ens sigui possible, posarem a la vostra disposició mitjans senzills perquè pugueu controlar les vostres dades personals.
 • No compartirem dades amb tercers, excepte amb aquells proveïdors que ens prestin un servei, o tercers sobre els que, prèviament, us haguem informat i ens hagueu atorgat el vostre consentiment per a fer-ho.

 

3.- Legitimitat i Finalitat dels tractaments

Hospital Veterinari Molins recull les vostres dades personals per poder gestionar les vostres sol·licituds i oferir-vos els  que resultin del vostre interès.

Les bases legals en que basem els nostres tractaments poden ser les següents, segons indicarem en cadascun d’ells:

 • A- L’atorgament del consentiment que prèviament ens haureu atorgat en acceptar aquesta Política General de Privacitat en el moment de facilitar-nos les vostres dades a través dels formularis continguts en aquesta seu electrònica, per a aquelles finalitats més avall indicades amb la lletra A)
 • B- Per a executar el contracte de  contractats a través d’aquest o d’altres canals, per a aquelles finalitats més avall indicades amb la lletra B)
 • C- Per al compliment d’una obligació legal aplicable a CONSORSI VETERINARI SL , en tant que responsable del tractament de les dades, per a aquelles finalitats més avall indicades amb la lletra C)
 • D- Per a la satisfacció dels interessos legítims de CONSORSI VETERINARI SL  o d’un tercer, per a aquelles finalitats més avall indicades amb la lletra D)

Tractem les vostres dades personals amb les finalitats que s’indiquen a continuació. Al final de cadascuna d’elles s’indiquen codificades les bases legals anteriorment informades i que en legitimen el seu tractament per a cadascuna de les finalitats indicades:

 • Poder atendre les vostres consultes, preguntes o sol·licituds realitzades a través dels canals d'atenció o comunicació identificats a cada pàgina web i posar-nos en contacte amb vostè per solucionar-les. A)
 • Per millorar la nostra seu web, serveis y/o productes, amb la finalitat d’oferir-vos un millor servei, continguts i informació de qualitat. D)
 • Gestionar  i complir amb l'establert en la legislació vigent. A) / B)
 • Enviar-vos comunicacions comercials, que sempre seran personalitzades i adaptades als vostres interessos, sobre els nostres productes o serveis, si ho heu sol·licitat expressament A).
 • Estudiar una col·laboració empresarial entre el sol·licitant i Hospital Veterinari Molins. D)
 • Analitzar i investigar fets o situacions que ens pugueu comunicar. A) / B) / C) / D)
 • Entrevistar-vos per a clarificar els fets comunicats. A) / B) / D)
 • Posar-nos en contacte amb l'interessat per poder donar-vos més informació sobre els  serveis i productes comercialitzats. A)
 • Gestionar la relació comercial que pugui derivar-se. B) / D)

De vegades pot ser necessari el tractament de les vostres dades personals per donar compliment a obligacions legals, o relatives a qualsevol relació contractual que puguem tenir amb vostè.

En els altres supòsits, i sempre que sigui oportú, us sol·licitarem el vostre consentiment per tractar les vostres dades personals.

 

4.- Enviament de comunicacions comercials

Hospital Veterinari Molins, en el marc de la seva activitat promocional, pot facilitar-vos recursos de registre o subscripció a notícies o informació comercial de la web. Aquests recursos estaran sempre subjectes al vostre consentiment per remetre-les.

En el supòsit que ens ho hagueu autoritzat, des de Hospital Veterinari Molins us enviarem informació sobre els seus productes, activitats i serveis personalitzades d'acord amb els vostres gustos i preferències.

Podreu revocar el vostre consentiment a rebre comunicacions comercials en qualsevol moment, mitjançant el link o botó habilitat a aquest efecte en cadascuna de les comunicacions comercials rebudes, o manifestant la vostra voluntat de revocar el consentiment prèviament atorgat a través dels següents canals:

 • Correu electrònic que haurà de dirigir a l'adreça hospital@hvmolins.com
 • Correu postal dirigit a Pol. Ind. Molí dels Frares, Carrer B, Nau 27 – 08620 Sant Vicenç dels Horts.

 

5.- Durada del tractament i termini de conservació de les dades

A Hospital Veterinari Molins tenim el compromís de tractar les vostres dades personals només mentre siguin útils a les finalitats indicades i puguem oferir-vos un servei de qualitat mitjançant la seva explotació (que exclou la cessió a tercers). Per això, realitzarem tots els esforços oportuns i raonables per minimitzar el termini de tractament i conservació de les dades personals. La informació amb rellevància fiscal i comptable serà conservada per un termini de 6 anys.

En aquest sentit, en cada formulari en que s’aportin dades personals us informarem del termini previst de tractament i/o conservació de les mateixes.

En qualsevol cas, i encara que ens sol·liciteu que eliminem les vostres dades, podrem conservar-les i mantenir-les, degudament bloquejades, durant el termini necessari per a la defensa dels nostres drets i interessos, complir les nostres obligacions legals i per a la seva posada a la disposició de les Autoritats amb competència en les diferents matèries que siguin aplicables.

 

6.- Exercici de drets i reclamacions davant l'AEPD

Com a conseqüència del tractament de les vostres dades personals per part de Hospital Veterinari Molins, la legislació vigent us atorga una sèrie de drets. A continuació, us oferim una explicació resumida de cada dret, per a facilitar-vos el seu exercici:

 • Dret d'accés: Teniu dret a conèixer les dades personals que tractem sobre vos i les finalitats amb les quals les tractem.
 • Dret de rectificació: Les vostres dades sempre seran vostres i, per consegüent, podeu sol·licitar-nos la rectificació de les mateixes en qualsevol moment si les que constessin en els nostres registres fossin errònies.
 • Dret de supressió: Podeu sol·licitar, en qualsevol moment, que les vostres dades personals siguin suprimides dels nostres fitxers. No obstant això, i tal com indiquem en l'apartat de conservació de dades anterior, tingueu en compte que, en determinades circumstàncies el compliment de la legislació vigent pot impedir l'efectiu exercici d'aquest dret.
 • Dret d'oposició: Podeu oposar-vos al tractament de les vostres dades personals en relació amb qualsevol de les finalitats amb les quals tractem les vostres dades, d'acord amb les polítiques de privadesa aplicables en cada cas i sempre que no contravingui la normativa vigent.
 • Dret de limitació del tractament: Podeu sol·licitar la limitació del tractament en els següents casos:
  - Si considereu que les dades personals que mantenim sobre vostè no són correctes o exactes.
  - Quan considereu que no estem tractant les vostres dades personals de manera legítima, però preferiu que en limitem el tractament de les mateixes abans que la seva eliminació.
  - Si les dades personals que mantenim ja no ens són necessàries conforme a la finalitat per a les quals les recollim, però necessiteu que les conservem per interposar reclamacions legals.
  - Si, havent exercit el dret d'oposició a algun tractament de les vostres dades, està encara pendent de resposta per part nostra.
 • Dret a la portabilitat de les vostres dades: Teniu dret a, sempre que sigui possible tècnicament i sigui raonable, sol·licitar que les dades personals que ens hagueu proporcionat directament siguin comunicades a un altre responsable del tractament. Si ens és possible, facilitarem directament les vostres dades a aquest altre responsable del tractament, però si no ho fos, us les facilitarem en un format estàndard.

Sempre que tractem les vostres dades personals en base al vostre consentiment, aquest podrà ser revocat en qualsevol moment, sense que tingui conseqüències per a vostè més enllà -segons el consentiment revocat- de no poder prestar-vos determinats serveis.

L'exercici dels drets que ostenteu podreu fer-lo efectiu dirigint-vos a Hospital Veterinari Molins a través d'algun dels següents mitjans:

 • Correu electrònic que s’haurà de dirigir a l'adreça hospital@hvmolins.com
 • Correu postal dirigit a Pol. Ind. Molí dels Frares, Carrer B, Nau 27 – 08620 Sant Vicenç dels Horts.

En el cas que no vulgueu exercir cap dret en particular, però tingueu la necessitat de realitzar una consulta o suggeriment en relació amb el tractament de les vostres dades de caràcter personal també podreu dirigir-vos a les adreces facilitades anteriorment per a l'exercici dels vostres drets.

Tingueu en compte que sempre gaudiu del dret a poder presentar una reclamació davant l'Autoritat Competent en matèria de protecció de dades si considereu que no hem tractat les vostres dades de manera lícita o que no hem atès les vostres sol·licituds o drets.

A Espanya, aquesta Autoritat Competent és la Agencia Española de Protección de Datos (agpd.es).

 

7.- Confidencialitat i Seguretat en el tractament de dades

Les vostres dades personals són molt importants per nosaltres, i ens comprometem a tractar-les amb la màxima confidencialitat i discreció, així com a implementar totes les mesures de seguretat que considerem oportunes i raonables.

En aquest sentit, Hospital Veterinari Molins declara i garanteix que ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris.

 

8.- Xarxes socials

Les Xarxes Socials formen part del dia a dia de molts usuaris d'Internet, i per a ells està en projecte crear diferents perfils de Hospital Veterinari Molins.
Tots els usuaris tenen l'oportunitat d'unir-se a les pàgines o grups que Hospital Veterinari Molins tingui en diferents xarxes socials.

No obstant això, ha de tenir en compte que, tret que us sol·licitem les vostres dades directament (per exemple, mitjançant accions de màrqueting, concursos, promocions, o qualsevol altra forma vàlida), les vostres dades pertanyeran a la Xarxa Social corresponent, per la qual cosa us recomanem que llegeixi detingudament les seves condicions d'ús i polítiques de privadesa, així com que us assegureu de configurar les preferències en quant al tractament de les vostres dades personals en cadascuna de les xarxes socials.

 

9.- Transferències Internacionals

A Hospital Veterinari Molins tractem les vostres dades personals dins de la Unió Europea (UE) o de l'Espai Econòmic Europeu (EEE).

Si en un futur, les haguéssim de tractar-los amb proveïdors de serveis que es trobin en altres països, bé per al desenvolupament la nostra activitat (com ara prestar-vos els nostres serveis), o bé per poder assolir els més alts estàndards de qualitat, Hospital Veterinari Molins es compromet a aplicar totes les mesures i controls per garantir i protegir el tractament de les seves dades personals, com per exemple:

 • Comunicació a països que, malgrat no formar part de la UE o l'EEE, han estat considerats per la Comissió Europea com a països que disposen d'una normativa de protecció de dades que garanteix un nivell de seguretat similar a l'aplicable a Europa.
 • Clàusules Contractuals Tipus de la Comissió Europea: El regulador europeu ha previst que tercers països no tinguin una normativa de protecció de dades similar a l'aplicable a Europa, per la qual cosa ha desenvolupat models de contracte destinats a assegurar que les companyies de països que no formen part de la UE o l'EEE compleixin amb un nivell de protecció similar. Hospital Veterinari Molins signarà aquests contractes sempre que no existeixi una alternativa equivalent que garanteixi la protecció de les seves dades personals.
 • Normes corporatives vinculants: Són normes que aproven les empreses i que són revisades i aprovades per Autoritats de Control, i que asseguren que l'empresa a qui facilitem les seves dades compleix, en qualsevol país, amb un nivell de protecció adequat.
 • Certificacions: En determinats casos, l'empresa a la qual facilitem les dades podrà comptar amb Certificacions de protecció de dades que garanteixin un correcte ús de les seves dades conforme a la normativa vigent.

S'informa a l'usuari que alguns subencarregats de tractament (per exemple datacenters d'allotjament web o proveïdors d'e-mail màrqueting) poden situar-se en països fora de la Unió Europea, en particular en els Estats Units o el Regne Unit i, en aquest sentit, en acceptar aquesta Política de Privadesa, s'autoritza expressament a CONSORSI VETERINARI SL  perquè tracti les seves dades personals fora de la Unió Europea i dels països reconeguts per aquesta amb un nivell de seguretat jurídica equivalent en matèria de protecció de dades, si s'escau, per a la realització dels tipus de tractaments indicats anteriorment. CONSORSI VETERINARI SL  es compromet a aplicar totes les garanties necessàries de manera que aquestes transmissions s'ajustin a la normativa vigent.
 

Versió 2/11/2021